ARM: Jawność liczby respiratorów może wpłynąć negatywnie na nastroje społeczne

„Agencja Rezerw Materiałowych odmówiła udzielenia mi informacji o liczbie respiratorów – twierdząc, że jawność może m. in. negatywnie wpłynąć na nastroje społeczne i stosowanie się do obostrzeń lub być wykorzystana w celu napaści na Polskę.”