Bp Mering: Wśród młodych zapanowała moda na walkę z Kościołem

Biskup włocławski Wiesław Mering w liście do kapłanów i wiernych swojej diecezji odniósł się do protestów odbywających się od kilkunastu dni w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. aborcji. „Zły Duch uruchomił wszystkie siły, by to, co dobre i piękne, zostało pokonane….