Kim jest osoba publiczna?

Witam, widzę, że spadła informacja na temat tego kto osobą publiczną jest a kto nie jest. Więc dodajmy jeszcze raz.  Przepisy prawa nie definiują takiej osoby expressis verbis , ale orzecznictwo w tej kwestii jest jednoznaczne osoby publiczne to : Grono to „obejmuje osoby, które wprost lub…