Kraśnik: Przeciwnicy 5G przyszli na posiedzenie Rady w opaskach powstańców

Kraśnik znowu stał się obiektem kpin. Na posiedzenie Rady Miasta przybyli przeciwnicy 5G w opaskach Powstańców Warszawskich.