Niech jadą! A dzisiaj …

Wojewodowie w całym kraju zwracają się z prośbami do Okręgowych Rad Lekarskich o kierowanie personelu medycznego do walki z COVID-19