Podwójne opodatkowanie staje się faktem. Sejm uchwalił kolejną podwyżkę…

„Oznacza to, że prawie wszystkie spółki komandytowe tracą rację bytu Będziemy chyba jedynym państwem na świecie, gdzie spółki komandytowe będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu.Trzeba będzie wpisać Polskę na listę piekieł podatkowych.
To wygląda jak sabotaż polskiego, małego, rodzinnego biznesu”