Polski rząd podpisał po cichu międzynarodowy pakt antyaborcyjny

Polska została jednym z trzech państw europejskich (obok Węgier i Białorusi), które podpisały Genewską Deklarację Konsensusu na rzecz Zdrowia Kobiet i Wzmacniania Rodziny. Dokument powstał z inicjatywy USA i sprzeciwia się uznaniu aborcji za powszechne prawo człowieka!