Rzecznik Policji o użytych „środkach przymusu bezpośredniego” – fikołek na wizji

To jak, Panie Rzeczniku (KSP)? Były w końcu te pałki użyte, czy jednak nie?