To Jan Paweł II złagodził w 1983 roku kary dla księży za pedofilię

Jan Paweł II W 1983 r. uchwalił prawo, które wyłączyło czyny pedofilne z rzędu najcięższych przestępstw przeciw wierze katolickiej.